En İyi Karot Makinası
24 Mart 2019
Beton Kesme Nedir?
1 Nisan 2019
Hepsini Görüntüle

Karot Delici Nedir?

Pek çoğumuzun inşaatlarda ve binalarda sıkça karşılaştığımız karot makineleri, beton, mermer ve çeşitli betonarme yapılar üzerinde delik açmaya ve bu delik üzerinde işlem yapmaya yarayan makinelerdir. Hidrolik ve elektronik sistemi sayesinde oldukça güçlü itiş ve delme gücüne sahip olan karot delici sayesinde, gerek mimari restorasyonlarda gerekse elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon gibi çeşitli tesisatlar için deliklerin uygun oranda açılması sağlanır. Karot delici makinaları ayrıca mimari ekleme ve tasarımlar için, betonda açılması gereken delikler ve haznelerde de kullanılan oldukça gelişmiş makinelerdir.

Karot Delici İle Delme Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

Pek çok yapı ve inşaatta delme işlemi sırasında işlemde dikkat edilmesi gereken nokta ise karot ile beton delme işleminin mutlaka titiz bir şekilde yapılmasıdır. Böylelikle betona zarar vermenin önüne geçilmiş olur. Bu sebepten ötürü karot delme işlemi profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır. Karot ile beton delme günümüzde pek çok sektörün ihtiyacı haline gelmiştir. Bu sektörlerin başında elbette ki inşaat sektörü geliyor. Şantiye ve inşaat sektörlerinde, beton kesme ve delme işlemi genellikle betona şekil vermek amacıyla kullanılmakta. Yapılan tüm bu uygulama ile kaldırılması gereken beton bir yapı için karot uygulaması uygulanmakta. Örneğin pencere veyahut kapı açmak için karot delici ile delme işlemi beton yapıya uygulanıyor. Karot delme işlemi klasik uygulamalara göre çok daha kısa zamanda gerçekleşmekte. Karot makinası ile beton delme, kesme işleri ile zamandan ve işçilikten de tasarruf. Bu yüzden karot makinası pek çok marka tarafından tercih edilmekte.

Karot Delici Hakkında Yönetmelik Ne Diyor?

Günümüzde karot ile betonlardan alınacak numune hakkında karot işleminin nasıl olacağına dair yönetmelik aşağıdaki şekildedir:

 • Karot alımı, tahribatlı bir yöntemdir ve her koşulda yapıya zarar verir. Karot numunesi, elemana ve yapıya önemli hasar vermeden ve yapıyı riske atmadan mühendislik kaidelerine uygun bir şekilde alınmalıdır. Yapının ve yapı elemanlarının taşıma gücünü etkileme- yecek yerler seçilmelidir. Numune alımıyla ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:
 • Numune alımıyla oluşan boşlukların, yapı elema- nında önemli gerilme yığılmalarına yol açtığı unutulmamalıdır.
 • Zarar vermektense karot alınmamalı beton basınç dayanımı tahmini için başka yöntemlerden faydalanılmalıdır. (Ultrases testi, Schmidt beton çekici testi, vb.) Ancak bu tahri- batsız yöntemlerin tek başla- rına kullanıldıklarında %80’lere varan hatalar verebildikleri unutulmamalıdır.
 • Kullanılacak karot bıçağı çapı;
  • Numune alınacak betonun en büyük dane çapının üç katına eşit veya büyük olmalıdır.
  • Alınan numunedeki maksimum dane çapının iki katına eşit veya büyük olmalıdır.
 • Ø50mm karot bıçağı, en iri agrega çapından ve beton mukavemetinden eminsek kullanılmalıdır.
 • Numune boyunu tayin ederken, karotun başlık yapı- lırken tıraşlanacağı göz önüne alınmalıdır. Standart basınç deneyine tabi tutulacak tıraşlanmış ve başlık yapılmış numunenin L/d oranı 1.0 ile 2.1 arasında olmalıdır.
 • Numune boyu mümkün olduğunca çapın iki katı kadar olmalıdır. Numune boyu çaptan küçük olmamıdır.
 • Donatı kesilmemelidir. Bu hususta azami dikkat sarf edilmelidir.
 • 28 günden genç betonlardan numune alınmamalıdır.
 • Dübel tutmayan veya tutmakta zorlanan betonlardan numune alınmamalı betonun bu durumu özenle not edilmelidir.
 • Alınan numune yerinde incelenerek cinsi, yapısı, donatı içerip içermediği ve hasar durumu özenle kaydedilmelidir.
 • Açılan delik, en kısa sürede düşük çökme değerli ve yüksek dozlu harçla veya özel rötresiz harçla kapatılmalıdır.
 • Alınan numune, deneye tabi tutuluncaya kadar örse- lenmeden muhafaza edilmelidir.
 • Numune mevcut nem oranını koruyacak şekilde sak- lanmalıdır. (Doymuş kireç çözeltisinde, talaş içinde, vb.)
 • Numune en kısa sürede deneye tabi tutulmalıdır. Bu süre en az 24 saat olmalıdır.
 • Numune, kesitine dik doğrultuda donatı içeriyorsa basınç deneyi için kullanılmaz.
 • Numune, kesitine paralel doğrultuda donatı içe- riyorsa basınç deneyi için kullanılıp kullanılmayacağı mühendisin tecrübesine kalmıştır. İçinde donatı bulunan numuneler, donatı bulunmayana göre daha düşük dayanım verirler. Bu durum hesaplarda göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Su, betonu kesme anında ortaya çıkan parçaları çabuk temizleyecek tazyikte ayarlanmalıdır. Su şiddeti az olduğunda bıçak betona sıkışıp makinenin motorunun yanmasına sebep olabilir
 • Numune alınacak mekandaki mevcut tesisata (elekt- rik, telefon, su,vb.) dikkat edilmelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + twenty =